Zpět na hlavní stránku

Stručná historie zjevení v Litmanové

Pozn: v textech jsou použity pouze úryvky z poselství. Celá poselství si můžete přečíst
zde.

Rok 1990

Zjevení začala 5.srpna 1990. 3 děti – Ivetka Korčáková (tehdy měla 11 let), Katka a Miťko (12 a 9 let) Češelkovi si hrály na hoře Zvir nedaleko (asi 3 km) Litmanové. Odpoledne se začaly dít podivné věci - děti slyšely okolo v lese různé zvuky. I když se schovaly do dřevěnice (která tehdy patřila tatínkovi Ivetky), zvuky neustávaly. Vypadalo to, jakoby někdo chodil okolo stavení. Děti se začaly bát. Zvuky postupně sílily. „Po čase sa ozvalo silnějšie búchanie, ako keby niekto spustil z veľkej skaly veľa dreva.“ Děti se začaly modlit. „Zrazu som mala taký pocit modliť sa: Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť –3x .“(Ivetka) Přitom tuto modlitbu děti předtím vůbec neznaly. Děti začaly litovat svých hříchů a náboženské vlažnosti, když v tom se objevila v místnosti záře. Děti ji nejdříve považovaly za záři ze slunce. Ale když se záře přesunula do místnosti, objevila se v ní Panna Maria. Sedla si na lavičku. Děti byly chvíli překvapené a nechápavé, až nakonec vyběhly z dřevěnice a šly domů do vesnice. Panna Maria je doprovázela až dolů do Litmanové. Tam se jim ztratila z očí. Doma se to hned dozvěděli, ale samozřejmě nevěděli, co si o tom myslet. Maminka Katky měla sen, ve kterém viděla Nejsvětější Pannu. Ta ji ve snu řekla: „O ničem nepochybuj, jen věř.“

Po letech Ivetka vzpomíná:

Spomínam, ako ma raz jeden môj priateľ, ktorý si otázku zjavení len ťažko pripúšťal, prerušil ticho slovami: „Je to pre mňa zložité“, myslel tým na litmanovský Zvir. Cítila som jeho obavy a vážila si jeho opatrné hľadanie – úvahy bez dopredu nachystaného konca. Veľakrát som to smela zažiť z opačnej strany, počnúc prvým výsmechom v škole, cez mnoho ďalších ukvapených posudzovaní. Ľudská myseľ je vrtkavá.
V prítomnosti môjho priateľa som vtedy mlčiac spomínala ďalej, v srdci sa mi ozvali tri malé deti zamknuté v chatke na hore. Cítila som aj ich strach. Volali o pomoc. V hrôze čakali, čo zlé sa stane. Bezradnosť zvierala ich srdcia. V ušiach im znel nevysvetliteľný rámus a hluk. Bez pohybu sedeli na okraji postele. Modlili sa všetko, čo vedeli. Spomínam na seba v ten podvečer augustovej nedele. Počúvam známe, z domu naučené modlitby, až po tiché opakovanie: „Skry nás pod svoj plášť“. A tu vstupuje Ona, Matka. Bez slov, bez otázok. Obklopená tichom. Moja duša Jej len šepkala: „Mami, Mami...“ Myšlienky by tu boli sotva čosi zmohli. Koľko blízkosti a láskyplného bdenia. Pripadalo mi to ako bez začiatku a bez konca – Teraz.
Netuším či niečo z toho, aj keď bez slov, zachytilo vtedy môjho priateľa. Cítila som však, že niekedy je oveľa viac zažiť nanovo onen nevysvetliteľný okamih, než o ňom rozprávať tisíce slov. (Litmanovské zvesti č. 8)


Koncem srpna ji děti viděly znovu (jen děvčata, Miťko již Pannu Marii neviděl). Děvčata začala mít na Zviru zjevení pravidelně. Někdy byla Panna Maria vidět málo – jakoby v mlze.

30.září - Ivetka prosila Pannu Marii o zdraví svojí matky. Maria odpověděla: „Neboj se, tvoji mámu vyléčí tvoje slzy.“

1.října - Přišlo asi 20 lidí. Ivetka se ptala na jednu nemocnou. Maria řekla: „Každá nemoc je následek nějakého hříchu. Její rodiče se zajímali více o hmotu...“

2.října -
Přišlo asi 20 děvčat. Královna nebe řekla, že celý říjen ji neuvidí, protože se bude modlit za obrácení hříšníků. Ivetka se ptala na jednoho hluchoněmého chlapce. Panna Maria řekla, že jeho otec uhodil svou matku a to je, jakoby napolo udeřil i svoji duchovní Matku. A že tato vina za tento hřích se mu neodpustí.
Po skončení růžence se děvčata vypravila zpět domů, ale bála se jít přes les. Nejednou Ivetka překvapena řekla, že vidí Pannu Marii u lesa. Začaly opakovat modlitbu „Maria, matko naše, skryj nás pod svůj plášť.“ Po devátém opakování Maria roztáhla svůj plášť a sledovala děvčata cestou domů až ke kříži u cesty.

1. listopadu - bylo na zjevení asi 40 lidí. Maria byla smutná, protože Katka jí nezasvětila říjen. Pak prosila, aby často chodili na Zvir.

4.listopadu –
Na hoře již bylo mnoho lidí. Maria si přála na místě mši sv. a vysvětlila, že když ji vidí slabě (jakoby v mlze), je to proto, že mají srdce poskvrněné hříchem. Potom dětem přikázala, aby se obrátily k lidem. Děti uviděly, že všichni lidé mají špinavé tváře (taktéž důsledkem hříchu).

11.listopadu – Maria si přála, aby při přijímání poselství byli v místnosti jen kněží a vizionářky. V ten den dala toto poselství:
„Nemôžem sa pozerať na hriechy Slovenska. Moje deti majú príliš veľa všetkého, a preto si nectia môjho Syna, ani mňa. Môj Syn zošle na Slovensko pohromu. Ale ak sa ľudia obrátia a začnú sa vrúcne modliť, bude sa pohroma odďaľovať".
„Panna Maria byla smutná a přála si, abychom toto poselství šířili po celém Slovensku a aby se celé Slovensko chodilo na toto místo modlit.
"

18.listopadu – Maria si přála, aby chodilo více lidí na Zvir. Připomenula oběť, odpuštění a vytýkala materialismus.

21.listopadu –
Maria řekla: „Moje deti majú toľko hmoty, že by sa navzájom vybili.“ Ptali se na jedno nemocnné dítě. Panna Maria řekla, že mají vynést dítě na horu a neohlížet se při tom na řeči lidí. Doporučila umýt dítě ve studánce a ať si vezmou vodu i sebou a koupou v ní dítě.

25.listopadu –
Panna Maria vzkázala, že největší moc má v izbičke (místnost zjevení) a u studánky – tam může vykonat nejvíce zázraků.

2.prosince – Pan farář požádal vizionářky, aby se ptaly. Na otázku:“Jak se jmenujete?“ zjevení odpovědělo: „Já jsem Neposkvrněná Čistota.“ Další ot: „Odkud jsi přišla?“, „Já přicházím z nebe.“ Při kladení otázek se Maria usmívala, doporučila všem svatý růženec.

8.prosince –
Panna Maria vyslovila přání, aby na Hod Boží byla sloužena mše sv. přímo na kopci.

9.prosince –
vizionářka se ptala, jestli by Panna Maria mohla udělat viditelný zázrak. Ona zvážněla a řekla, že zázrak přijde v pravý čas.

16. a 23.prosince –
další zjevení.
Majdan na začátku.
24.prosince – Maria vzkázala, aby na narození Jejího Syna měli lidé čisté srdce, aby Ježíšek v nich mohl přebývat. Nejsvětější Panna seděla na lavičce a byla bosá.

25.prosince –
Maria: "Mám rada všetkých ľudí, ktorí sa modlia ruženec, ale aj tých, ktorí ma urážajú. Nie je podstatné, aby ste mali plné stoly. Nie preto sa Ježiško narodil v chudobnej maštali, ale podstatné je to, aby ste mali u Boha mnoho dobrých skutkov."

26.prosince – další zjevení.

30.prosince – Panna Maria si přála, aby se dali razit medailky Neposkvrněné Čistoty a slíbila pomoc těm, kdo je budou s důvěrou nosit.


Rok 1991

1.ledna 1991 – „Moje drahé deti! Všetkých vás požehnávam a bola by som rada, keby ste v novom roku mali pevnú vieru, čisté srdcia a milovali Mňa a môjho Syna, pretože môj Syn je tá pravá cesta.“


6.ledna – další zjevení, na hoře bylo asi 5 tisíc lidí.

13.ledna – „…mým příchodem jsem požehnala celou horu.“

20.ledna –
Maria byla velmi smutná kvůli tomu, že Její děti se navzájem zabíjejí. Dále řekla, že tato válka (v Perském zálivu) není z Boží vůle, ale že je to moc satana, protože už několik let vládne nad světem. Znovu Matka upozornila na nebezpečí velké pohromy, která ohrožuje Slovensko.
„Ak budete, deti moje, očakávať katastrofu, tak príde. Ale ak sa tomu vzopriete, odhodláte sa a úplne sa oddáte do Božích rúk a budete sa modliť "Staň sa vôľa Božia!", tak vás nešťastie obíde, pretože Ja prídem v pravý čas.“

27.ledna – další zjevení.

2.února –
Katka viděla Pannu Marii velmi slabě a vůbec ji neslyšela.

3.února – „Prosím o to, aby hriešnici nikdy nepoznali, čo je hriech, a tí, čo ma nenávidia, aby nepoznali nenávisť a nelásku.“

17.února –
Panna Maria byla oblečená v černých šatech a měla dřevěný růženec pokání.

24.února –
Na otázku, proč měla Maria při minulém zjevení černé šaty odpověděla: „Protože tam, v Perském zálivu, kde je válka, skoro všechny duše jdou do zatracení a já slyším jejich strašné výkřiky bolesti.“

3.března – „Proto se tu zjevuji, protože …já jsem vaše Matka a moje vlastní děti urážejí vlastního Otce a mého jednorozeného Syna.“ Od této neděle pokračují zjevení pouze každou první neděli v měsíci (po prvním pátku). Maria to vysvětlila tak, že většina lidí se vyzpovídá na první pátek, a tak si budou moci její slova více uvědomit, přijmout do srdce a rozjímat je. Zároveň přislíbila, že bude na hoře stále přítomná.

7.dubna –Tuto neděli Panna Maria svěřila Ivetce tajemství, Neposkvrněná Čistota přitom byla velmi smutná.

5.května – „ …tento mesiac je zasvätený Mne. … Tento mesiac vás bude diabol veľmi pokúšať, pretože ma nenávidí…“

9.června – Lidé stále žádají viditelné znamení. Na to Maria řekla: „Nechtějte, aby vám váš dobrý Otec ukázal, že On je Pánem nebe a země.“

7.července – Maria doporučila modlitbu: „Neposkvrněná Čistoto, pomož mi udržet čistotu srdce.“ Vysvětlila také špinavé skvrny na svém plášti – to jsou naše hříchy.

4.srpna – První výročí začátku zjevení. Přišlo více jak půl milionu lidí.

8.srpna –
Biskupská komise, ustanovená k prozkoumání událostí v Litmanové rozhodla, aby se nadále nezveřejňovalo poselství Panny Marie. Od tohoto data tedy vizionářky nepředaly žádné informace poutníkům. Zjevení pouze proběhlo, ale lidé se nic nedozvěděli. Později bylo toto omezení odvoláno (v dubnu 1992).

8.září – „Boží návštěva je již blízko, a proto – hledejte lásku.“

6.října – „Chci, abych žila ve vás a vy ve mně.“

3.listopadu – „Naučte se děkovat…“

8.prosince – „Já jsem celý život dělala, co si Bůh přál.“


Rok 1992

5.ledna 1992 – „tak málo lásky vkládáte do modlitby…“

9.února – „…modlete se za mládež, je to velmi důležité…“

8.března – „Buďte viac jednoduchí…“

5.dubna – „Moje drahé deti, tak veľmi by som vás chcela viesť! Otvorte mi svoje srdcia, zažijete ten pravý pokoj a pravé šťastie. Ďakujte za kríž...“

3.května – „veľmi by som chcela byť prítomná vo vás“

7.června – „Ste takí prázdni - a Ja by som vás chcela naplniť.“

5.července – „Žite tak, aby ste žili večne!“

8.srpna – „Choďte do domu nášho Otca a tam Ho oslavujte svojím srdcom, lebo v tom je ukryté vaše šťastie.“

6.září – „Staňte sa malými, aby ste raz mohli byť veľkí.“

4.října – „Ste dušou veľmi chorí…“

8.listopadu – „Prosím vás, modlite sa... Máte tak málo času!“

6.prosince – „Ste tak srdcom prázdni, a vaše životy sú nenaplnené.“


Rok 1993

3.ledna 1993 – „Ja vás naplním láskou svojho Syna…“

7.února – „Ten, kto má lásku, má všetko.“

7.března – „Milujem vás…“

Videozáznam ze zjevení 7.3.1993


4.dubna – „Ó, deti, naučte sa hovoriť toto:»Staň sa Tvoja Svätá Vôľa všade a vo všetkom, lebo v Tebe je ukrytý večný Pokoj.«“

9.května – „Prosím…úplne sa darujte Ježišovi.“

6.června - „Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja, vaša Mama.“

4.července – „Ani len neviete, ako potrebujem vaše modlitby a pôsty na obrátenie poblúdilých! Prosím, pomôžte mi!“

8.srpna – „Duša, nikdy neodmietaj priazeň svojho Pána, ktorý ťa tak šialene miluje.“

5.září – „Moji milovaní... chcela by som v týchto dnešných časoch byť zvlášť pri vás.“

3.října – „Ďakujem Vám, že ste sem prišli.“

7.listopadu – „Viac uvažujte nad mojimi slovami. Nad slovami svojej Mamy.“

5.prosince – „…nechajte, aby vás Ježiš urobil slobodnými. …Slobodná duša je duša dieťaťa.“


Rok 1994

9.ledna 1994 – „Prečo sa robíte slepí pred toľkou Božou láskou?“

6.února – „Ak sa cítite slabí, všetky svoje slabosti vložte do môjho Srdca, a tak sa Boh cez vás môže prejaviť vo svojej sile.“

6.března – „Prosím vás o vašu lásku pre Boha a pre vašich blížnych.“

3.dubna – „Pýtate sa, prečo som prišla.- Prišla som preto, aby som vám pripomenula, že ste boli stvorení pre lásku.“

8.května – „Milujem vás a nesmierne mi záleží na čistote vášho srdca."

5.června – „Nebojte sa, že ste slabí. Boh vám dá silu.“

3.července – „Moje drahé deti! Ježiš je vo vás! Boh je vo vás!“

7.srpna – „Doba, v ktorej žijete je veľmi vážna. Milujem vás takých, akí ste. ...Milujem vás. Milujem vás...!“

4.září – „Prijmite do svojho života Boha ako dobrého Otca…“

9.října – „Buď šťastný, pretože Boh ťa miluje a pretože si pre neho veľmi dôležitý.“

6.listopadu – „Prosím Boha, aby moje odkazy vás doviedli na miesto, kedy pochopíte, že život bez Boha nemá zmysel.“

4.prosince – „Prosím, daruj mi svoju dôveru.“


Rok 1995

8.ledna 1995 – „Modlite sa túto modlitbu:
" »Bože, odovzdávam Ti celú moju minulosť, vkladám do Teba celú moju budúcnosť. Ďakujem Ti za dnešok, ktorý mi dávaš. A ďakujem Ti preto, lebo si so mnou a môžem sa radovať, lebo viem, že Ty si ma nikdy neopustil.«“

5.února – „…len láska dokáže dať plnosť vášmu životu.“

5.března – „Tento čas je zlodejom pokoja.“

9.dubna – „Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Prosím, robte to isté. Nestrácajte čas.“

7.května – „Prosím, prosím, prosím, rozmýšľajte nad mojimi slovami.“

4.června – „Moje drahé deti! Prežívate veci veľmi povrchne...“

9.července – „Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha.“

6.srpna – Poslední zjevení Panny Marie v Litmanové na hoře Zvir. Maria mimo jiné vzkázala: „Pre túto dobu potrebujete obrátenie! Prosím, prosím! …potrebujete byť viac jednoduchí a ostražití... Prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte teda ako deti. Úplne slobodní pre Boha.“
Ivetka řekla: „Toto zjavenie bolo pre mňa veľmi zvláštne, pretože Panna Mária povedala: 'Dotkni sa nohy, ktorá rozšliapne hada.' Tak som Ju poslúchla.“(a políbila Panně Marii nohu)

Videozáznam z posledního poselství Neposkvrněné Čistoty


Pokud se video nezobrazí, klepněte sem.


*   *   *

I po skončení zjevení dál pokračují poutě na každou první neděli v měsíci (po prvním pátku). Hlavní pouť je na první neděli v srpnu (výročí začátku zjevení). Na pouť přichází vždy mnoho (často tisíce) lidí. Mši sv. slouží vždy více kněží a na horu Zvir občas zavítají i někteří biskupové (často jsem tam viděl dnes již zemřelého otce biskupa Hnilicu). Otec biskup Hnilica s vizionářkou Ivetkou Jsou zde dlouhé fronty na svátost smíření a úžasná atmosféra. Program je nabitý často i v noci. Na těchto poutích jsem často viděl i vizionářky. Poutní místo je velmi živé, stále se tam něco děje a poutníci přicházejí skoro pořád. Byl jsem tam několikrát ve všední den a každou chvíli se objevil někdo nový, kdo přišel navštívit Pannu Marii a pomodlit se.

Vizionářka Ivetka Korčáková po zjeveních vstoupila do laického institutu "Rodina Panny Marie Spoluvykupitelky" a přijala jméno Maria Goretti. V druhé polovině roku 2003 po více jak 8 letech tuto komunitu opustila. V srpnu 2007 se vdala. Katka Češelková se také vdala a má dvě děti.

Několikrát jsem slyšel Ivetku mluvit nebo jsem četl v slovenském měsíčníku M ROSA její zamyšlení a mohu říci že v jejich slovech je cítit moudrost a pokoj. Četl jsem různá svědectví mnoha lidí, jak pouť do Litmanové jim pomohla v jejich osobních těžkostech. Také jsem mnoho četl o zázračné moci vody, která na hoře pramení. Některé příběhy jsou pozoruhodné. Mluvil jsem s několika lidmi, pro které toto místo mnoho znamená a častokrát od základů změnili svůj život.

Biskup Ján Hirka sestavil komisi pro zkoumání událostí v Litmanové. Ta má zjistit pravost zjevení. Zatím se komise nevyjádřila.
Dne 3.prosince 1995 pan biskup Hirka na hoře Zvir řekl: „Bratia a sestry! Prišiel som sem na litmanovskú horu ako miestny ordinár - biskup, aby som vás pozdravil a aby som vyhlásil: To, čo sa tu doteraz stalo, nebolo nič závadné proti viere, ani proti mravom. Cirkev však musí byť opatrná, preto zatiaľ ani neschvaľuje, ani nezavrhuje to, čo sa tu deje. Naša komisia bude vo veci Litmanovej naďalej pracovať podľa smerníc posvätnej Kongregácie pre učenie viery a o výsledkoch potom budeme informovať Svätú stolicu.“

K další významné události došlo v neděli 8.srpna 2004 při výroční pouti. Horu Zvir navštívil spolu s více jak 10 000 poutníky prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. Pro tento slavnostní den otec biskup vydal a sám před slavením liturgie přečetl dekret, ve kterém prohlašuje horu Zvir za místo modlitby a kapličku na hoře zasvětil Neposkvrněnému početí Panny Marie.
Z dekretu vybírám: „Vedomý si zodpovednosti … som od začiatku svojej biskupskej služby venoval pozornosť skutočnosti, že vo farnosti Litmanová, na hore zvanej Zvir, sa už viacero rokov pravidelne schádzajú početní veriaci, ktorí sa tu obracajú k Bohorodičke, Panne Márii, uctievajúc ju predovšetkým v jej čnosti Nepoškvrnenej Čistoty.
Majdan Vzhľadom na pretrvávanie nábožnej pozornosti sem putujúceho Božieho ľudu ... povoľujem: riadne slávenie božskej liturgie a ostatných liturgických modlitieb, ako aj vysluhovanie sviatosti pokánia v Litmanovej na hore Zvir, a týmto Dekrétom ustanovujem toto miesto miestom modlitby, a kaplnku zasväcujem Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie.“
(celý text dekretu je na konci této stránky v dodatcích) Čtení dekretu byl doprovázen nadšeným potleskem poutníků.
Tímto dekretem se otec biskup nijak nevyjádřil k pravosti zjevení v Limanové. Ve svém kázání zdůraznil: „Ale verím, že ma dobre rozumiete. Týmto Dekrétom, ktorý som vám na začiatku pred archijerejskou božskou liturgiou prečítal, som vyhlásil toto miesto na hore Zvir za miesto modlitby. Pozor! Nevyjadril som sa zatiaľ k údajným zjaveniam. Cirkev tieto záležitosti skúma vždy dlho a precízne. Aby boli vylúčené akékoľvek pochybnosti a nejasnosti.“
Byli jsme při tom a atmosféra na hoře Zvir byla slavnostní a velmi radostná. Otec biskup projevil svoji starostlivost o své ovečky znovu těmito slovy v kázání: „ … prichádzate na toto nádherné miesto sem do Litmanovej práve preto, že sa tu chcete modliť. Preto vám Cirkev vychádza v ústrety. Cez vyhlásenie tohto miesta za miesto modlitby Cirkev prejavuje o vás svoju starostlivosť. Budem vždy dbať o to, aby tu bol dostatočný počet kňazov, spovedníkov. Aby veriaci, ktorí sem prichádzajú, boli riadne obslúžení, aby sa mohli vyspovedať, aby mohli všetci otvoriť svoje duše celkom dokorán pre Boha a pre jeho Matku.“
A také povzbudil všechny litmanovské poutníky: „Na tomto mieste už mnohí z vás prijali mnohé duchovné dary. Prijali ste mnohé milosti. Cez svätú spoveď, cez sväté prijímanie a cez slávenie božskej svätej liturgie. Toto všetko tu budete nachádzať aj naďalej, ba váš príchod na toto miesto sa stáva legálny, Cirkvou odporúčaný. (potlesk)
Všade tam, kde sa ľudia stretávajú, aby sa tu ľudia modlili a počúvali Božie Slovo, spočíva na nich Božie požehnanie. A vy prichádzate vo veľmi veľkom počte a už 14 rokov, preto zvolávam na vás všetkých hojné Božie požehnanie.“


Litmanová - Zvir poutním místem

Roku 2006 začaly na Zviru stavební práce na novém liturgickém protoru, který navrhl Ing. arch. L. Friedmann. Již další rok pohled na rozestavěnou budovu dával tušit, že bude opravdu nádherná a že je navržena citlivě tak, aby zapadla do svého prostředí. Nyní se na Zviru vzpíná k nebi štíhlá věž.
Již na 18. výročí v srpnu 2008 byla stavba témeř hotová a při bohoslužbě bylo ohlášeno na září její svěcení. A skutečně ji 7. září 2008 prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ vysvětil. A nejen to!
Ve stejný den otec arcibiskup dekretem vyhlásil Zvir (kapličku, pramen i celý areál) za poutní místo Prešovské řeckokatolické archieparchie. Oficiálně také ustanovil první srpnovou neděli po prvním pátku za hlavní pouť. Zároveň vyhlásil dekret o podmínkách získání plnomocných odpustků na tomto novém poutním místě. To bylo za jediný den mnoho milostí!
Nový liturgický prostor na Zviru Mons. J. Babjak mimo jiné řekl: „Sami vydávate svedectvo o tomto mieste, že sa tu stávajú nemalé duchovné zázraky, obrátenia hriešnikov, tu nachádzate novú silu a nové milosti do svojho života, tu sa vám vracia stratená radosť do vašich duší. Pre vašu vytrvalosť, spĺňajúc prosby mnohých pútnikov, ktorým je toto miesto také drahé a milostivé, pre väčší duchovný osoh mariánskych pútnikov, vyhlasujem dnes toto miesto za pútnické. Teším sa spolu s vami, že od teraz budete mať z putovania na toto miesto ešte väčší duchovný úžitok.“
Zde si můžete stáhnout audiozáznam celé bohoslužby z tohoto významného dne. (děkuji rádiu Lumen za laskavé poskytnutí souboru mp3)

A tak se po 18 letech dostalo Zviru oficiálního schválení. Nejde ještě o církevní schválení zjevení samotných, ty jsou stále ještě předmětem zkoumání. Poutník ale už dnes může putovat do Litmanové bez stínu pochybnosti jestli dělá dobře nebo ne. A to je moc dobře!


Film Ivetka a hora

V roce 2008 měl premiéru dokumentární film „Ivetka a Hora“ režiséra Víta Janečka. Zachycuje duchovní zápas duše o svoji čistotu a poutavým způsobem znovu otevírá mnoha lidem cestu k ryzí křesťanské duchovní zkušenosti. Film měl v Česku (které je často nazývané ateistické) nevídaný úspěch a mnohá promítání v kinech byla vyprodaná. Snímek dostal také hlavní cenu na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Také Jan Kraus, známý český herec a moderátor, pozval vizionářku Ivetku do svého pořadu „Uvolněte se prosím“. V této vlně zájmu se mnoho lidí v Čechách dozvědělo o zjeveních v Litmanové a mnozí se vydali na pouť a přijeli na horu Zvir. Film mimo jiné odpovídá na otázku (kterou jsem tak často slyšel), proč vizionářka Ivetka odešla z komunity Panny Marie Spoluvykupitelky.
Vysoká kvalita tohoto filmu, nezaujatost autora a otevřené svědectví vizionářky z něj dělá klenot českého duchovního filmu a stojí určitě za zhlédnutí (mj. je to možné i na stránkách České televize zde) a vypráví, kromě stručné historie událostí na hoře, o cestě vizionářky Ivetky, na které našla sama sebe. Recenzi na film najdete zde a stránky filmu na adrese www.ivetka.net.


V srpnu 2009 na výroční pouti byla slavnostně otevřena nová asfaltová cesta na horu, byly posvěceny nové kříže (jeden na začátku kříž. cesty, druhý na hoře) a nově přebudovaný pramen požehnané vody (Jožo H., díky!). Na tuto pouť přijala pozvání poutnice až ze Sýrie, stigmatizovaná Myrna Nazzour z Damašku. V tomto čase se také izbička stala kaplí. Byla zvětšena zrušením stěny s děkovnými tabulkami a jejím prodloužením směrem dozadu. Zároveň byla vybudována stěna s děkovnými tabulkami v prostoru u cesty za pramenem s požehnanou vodou.

Myrna Nazzour na Zviru

Již několikrát navštívila Litmanovou stigmatizovaná vizionářka Myrna Nazzour z Damašku. Její misie se, mimo jiné, týká i hledání cest k nápravě bolestného rozdělení Církve. Více o Myrně si můžete přečíst zde a zde.


Pouto duchovní blízkosti s papežskou bazilikou Santa Maria Maggiore

8. srpna 2010 na hlavní pouť přišlo do Litmanové více jak 25 000 poutníků, mezi nimi i arcibiskup krakovský Stanisław kardinál Dziwisz. Ten přinesl na horu velký dar - růženec Jana Pavla II.
Hlavním celebrantem archijerejskej svätej liturgie, kterou v přímém přenose vysílala Slovenská televízia, byl prešovský arcibiskup-metropolita Ján Babjak SJ. Při této slavnosti byl zveřejněn dekret o ustanovení pouta duchovní blízkosti mariánského poutního místa na hoře Zvir s papežskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Římě, která je prvním a hlavním mariánským chrámem.
To znamená, že Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na Hoře Zvir je zapsaný v seznamu této papežké baziliky. Dekret v Římě podepsal kardinál Bernard Francis Law, archipresbyter papežské baziliky Santa Maria Maggiore. Zároveň byla udělena, poutnímu místu na hoře Zvir, výsada plnomocných odpustků a to stejných odpustků, jaké má právě i sama bazilika Santa Maria Maggiore.

*   *   *

To je zatím poslední námi zaznamenaná významná událost v historii hory Zvir. I když zde se vlastně pořád něco děje. Události sice skryté, které unikají oku kamer a novinářů, ale za to svou důležitostí o mnoho větší, než většina zpráv, které na nás chrlí média: obracení srdcí k Bohu, pomoc a uzdravení od Té, která je Matkou národů i každého z nás.
A jaká bude budoucnost? Běh světa nejde věru dobrým směrem. Mnozí tuší blízkost očisty. Ale proč se bát, když Ona je s námi?

Maria, Matko naše, skryj nás pod svůj plášť!
Neposkvrněná Čistoto, pomož nám udržet čistotu srdce.

V Křelově 25. 7. L. P. 2012    -mš-
Dodatky

Brožurka s historií a poselstvími
První nám známou brožuru, která kdy vyšla a obsahuje všechna poselství Neposkvrněné Čistoty s názvem „Posolstvá Panny Márie - LITMANOVÁ“ si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

*   *   *

Fotokopie Litmanovských dekretů:
Ustanovení Zviru jako místa modlitby a vysvěcení Kapličky Neposkvr. početí. (2004)
Vyhlášení poutního místa. (2008)
Dekret o podmínkách k získání plnomocných odpustků. (2008)
Ustanovení úmyslů mší svatých o jednotlivých nedělích v měsíci. (2010)
Ustanovení pouta duchovní blízkosti mariánského poutního místa na hoře Zvir s papežskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Římě. (2010)

*   *   *

Litmanová sa stala mariánskym pútnickým miestom
(tisková zpráva z 08.09.2008 - Ľubomír Petrík)

V nedeľu 7. septembra 2008 počas archijerejskej svätej liturgie na Hore Zvir v Litmanovej vyhlásil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ oficiálnym dekrétom toto doterajšie miesto modlitby za pútnické miesto Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Ide konkrétne o Kaplnku Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom. Vladyka Ján sa tak rozhodol na základe skutočnosti, že už osemnásť rokov do Litmanovej putuje „veľké množstvo veriacich zo Slovenska i zahraničia a mnohé svedectvá hovoria o tom, že pútnici v Litmanovej nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc a po sviatosti zmierenia začínajú novú etapu života“ (Dekrét o ustanovení mariánskeho pútnického miesta v Litmanovej č. 4444/2008). Za hlavnú púť ustanovil nedeľu po prvom piatku v mesiaci august. „To, či išlo v rokoch 1990 – 1995 o pravé mariánske zjavenia, je naďalej predmetom skúmania Komisie pre Litmanovú. Táto vec je stále otvorená, aj keď uplynulo už trinásť rokov od ukončenia údajných mariánskych zjavení“ (Dekrét). Zároveň vyhlásil Dekrét o podmienkach pre získanie plnomocných odpustkov na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej.

Táto historická udalosť bola umocnená aj posviackou nového liturgického priestoru, ktorý je svojou architektúrou a konštrukciou zladený s nádhernou prírodnou scenériou Hory Zvir. Jeho autorom je Ing. arch. Ladislav Friedmann. Úprava areálu pútnického miesta bude ešte pokračovať ďalšími etapami.

V homílii vladyka vychádzal z prečítanej state z Druhého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom: „Vy ste chrám živého Boha“ (2 Kor 6,16): „Treba nám na to vždy pamätať, aby sme nedovolili nikomu nikdy znesvätiť Boží chrám, ktorý má Boh v nás. Takú výsadu dostal padlý človek – Boh si v jeho srdci vybral svoj trón, miesto svojho prebývania. Človek je zachránený!“ Vyjadril svoju radosť, keď ďalej povedal: „Sami vydávate svedectvo o tomto mieste, že sa tu stávajú nemalé duchovné zázraky, obrátenia hriešnikov, tu nachádzate novú silu a nové milosti do svojho života, tu sa vám vracia stratená radosť do vašich duší. Pre vašu vytrvalosť, spĺňajúc prosby mnohých pútnikov, ktorým je toto miesto také drahé a milostivé, pre väčší duchovný osoh mariánskych pútnikov, vyhlasujem dnes toto miesto za pútnické. Teším sa spolu s vami, že od teraz budete mať z putovania na toto miesto ešte väčší duchovný úžitok“. Zdôraznil, že „Matka Božia nám hovorí: Počúvajte, čo vám môj Syn Ježiš povie a podľa toho konajte“ a veriacich vyzval: „Buďte zrelými mariánskymi ctiteľmi!“.

Okrem hlavnej púte je na Hore Zvir v Litmanovej púť každý mesiac v nedeľu po prvom piatku, ale môžete tu prísť aj kedykoľvek inokedy a pookriať na duchu i na tele.

Zdroj: http://www.grkatpo.sk/spravy/?zobrazit=text&id=1026


Audiozáznam celé bohoslužby z tohoto významného dne si můžete stáhnout zde, je ve formátu MP3 a má 16MB. (děkuji rádiu Lumen za laskavé poskytnutí souboru mp3)

Videozáznam události

*   *   *

Ovocie lásky a viery
(text Dekrétu o ustanovení Zviru jako místa modlitby)

Vedomý si zodpovednosti pri správe tej časti Božieho ľudu, ktorá bola zverená mojej pastoračnej starostlivosti, ako správca, zveľaďovateľ a strážca jej liturgického života, som od začiatku svojej biskupskej služby venoval pozornosť skutočnosti, že vo farnosti Litmanová, na hore zvanej Zvir, sa už viacero rokov pravidelne schádzajú početní veriaci, ktorí sa tu obracajú k Bohorodičke, Panne Márii, uctievajúc ju predovšetkým v jej čnosti Nepoškvrnenej Čistoty.

Až do dnešných dní sa duchovným potrebám zhromažďujúcich sa veriacich vychádzalo v ústrety liturgickou a duchovnou službou, ktorú konali kňazi, poverení na jednotlivé prípady miestnym biskupom. Vzhľadom na pretrvávanie nábožnej pozornosti sem putujúceho Božieho ľudu, berúc do úvahy početné žiadosti veriacich, ktorí sa na spomenutom mieste chcú zhromažďovať v kajúcom duchu a v modlitbe za spásu duší, konštatujúc prehĺbenie ich duchovného života a hľadiac na ich duchovný osoh, po vypočutí mienky príslušných eparchiálnych komisií, rozhodol som nasledovne:

Pri zabezpečení náležitých liturgických požiadaviek a predpokladov povoľujem: riadne slávenie božskej liturgie a ostatných liturgických modlitieb, ako aj vysluhovanie sviatosti pokánia v Litmanovej na hore Zvir, a týmto Dekrétom ustanovujem toto miesto miestom modlitby, a kaplnku zasväcujem Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Duchovná správa tohoto miesta a tejto kaplnky je pri zachovaní príslušných predpisov cirkevného práva podriadená farárovi litmanovskej farnosti.

Dané v Prešove, 6. augusta 2004, na sviatok Premenenia Pána,
Prešovský eparcha Mons. Ján Babjak

Zdroj: http://www.magnificat.sk/mrosa/0904/linka.htm

*   *   *

TLAČOVÁ KANCELÁRIA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA

Pastoračná návšteva Mons. Jána Babjaka SJ v Litmanovej

Redaktor: zh (haskova@kbs.sk), Téma: Domaci servis, Zdroj: Ľubomír Petrík/ISPB
Vydané dňa 09. 08. 2004

V dňoch 7. – 8. augusta 2004 sa na hore Zvir v Litmanovej v Staroľubovianskom protopresbyteráte uskutočnila púť s bohatým duchovným programom, ktorý vyvrcholil v nedeľu 8. augusta o 10.30 hod. archijerejskou svätou liturgiou, ktorú pre viac ako 10 000 pútnikov slávil prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. Do Litmanovej už niekoľko rokov prichádzajú zástupy veriacich, ktorí chcú počúvať Božie slovo a prijímať sviatosti zmierenia a Eucharistie. Otec biskup vedený pastoračnou starostlivosťou o týchto pútnikov prišiel na horu Zvir do Litmanovej modliť sa uprostred Božieho ľudu. Horu Zvir si ľudia obľúbili ako miesto svojich modlitieb. Je uprostred čarokrásnej Božej prírody, kde sa srdce a myseľ človeka úplne spontánne povznáša k Bohu. Pred začiatkom svätej liturgie vladyku Jána Babjaka privítal miestny farár a protopresbyter ThLic. Daniel Galajda. Vladyka Ján, vedomý si zodpovednosti pri správe tej časti Božieho ľudu, ktorá bola zverená jeho pastoračnej starostlivosti, vydal a prečítal Dekrét, ktorým ustanovil horu Zvir za miesto modlitby a kaplnku, ktorá je tam postavená, zasvätil Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. V tejto súvislosti spomenul aj skutočnosť, že 8. decembra tohoto roku si Cirkev pripomenie 150. výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Otec biskup tak rozhodol aj „vzhľadom k pretrvávaniu nábožnej pozornosti tu putujúceho Božieho ľudu, berúc do úvahy početné žiadosti veriacich, ktorí sa na spomenutom mieste chcú zhromažďovať v kajúcom duchu a v modlitbe za spásu duší, konštatujúc prehĺbenie ich duchovného života a hľadiac na ich duchovný osoh, po vypočutí mienky príslušných eparchiálnych komisií“. Zdôraznil, že jeho pastoračnú návštevu na hore Zvir možno spájať jedine s tým, že chce, aby bolo duchovne postarané o pútnikov. Ostatné záležitosti spájajúce sa s horou Zvir v Litmanovej Cirkev naďalej skúma. Konkrétne povedal: „Ale verím, že ma dobre rozumiete. Týmto dekrétom som vyhlásil toto miesto na hore Zvir za miesto modlitby. Pozor, nevyjadril som sa zatiaľ k údajným zjaveniam. Cirkev tieto záležitosti skúma vždy dlho a precízne, aby boli vylúčené akékoľvek pochybnosti a nejasnosti“. V homílii vladyka Ján vychádzal z nedeľného evanjelia, kde Ježiš Kristus učeníkom, ktorí nemohli uzdraviť posadnutého chlapca, hovorí: „Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“ Okrem iného povedal: „Prichádzate na toto nádherné miesto do Litmanovej práve preto, že sa chcete modliť. Prichádzate tu modlitbou liečiť svoje srdcia a duše. Prichádzate tu počúvať Božie slovo – ako Panna Mária, aby ste ho prijímali nielen do svojich uší, ale aj do svojho srdca a vedeli podľa neho prežívať svoj život ako ona. Podstupujete nie jedno sebazaprenie, aby ste tu prišli a to i zďaleka. Preto Vám Cirkev vychádza v ústrety. Cez vyhlásenie tohto miesta za miesto modlitby Cirkev prejavuje o Vás svoju starostlivosť“. Na konci slávnosti citujúc bulu Svätého Otca Jána Pavla II. Incarnationis mysterium, ktorou vyhlásil Jubilejný rok 2000, otec biskup povedal, že prostredníctvom bdenia, pôstu a modlitby pútnik napreduje na ceste kresťanskej dokonalosti a snaží sa s pomocou Božej milosti dospieť k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Po svätej liturgii bola Eucharistická pobožnosť a poklona. Slávnosť bola zakončená pápežskou hymnou a mnoholitstvijem.

Zdroj: http://www.tkkbs.sk/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2004080915

*   *   *MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Poselství Panny Marie ¦ Význam  ¦ Další informace ¦ Fotoarchív ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ O autorech ¦ Novinky