Zpět na hlavní stránku
Posolstvá Panny Márie z Litmanovej - 1991

Neposkvrněná Čistota

1. január 1991
"Moje drahé deti!
Všetkých vás požehnávam a bola by som rada, keby ste v novom roku mali pevnú vieru, čisté srdcia a milovali Mňa a môjho Syna, pretože môj Syn je tá pravá cesta."

Keď Panna Mária povie "Moje deti", má na mysli všetkých ľudí.6. január 1991
Panna Mária sa zjavila dievčatám celá v bielom, nemala korunu, ani ruženec. Povedala:
"Bola by som rada, keby ste zasvätili dnešný deň Svätej Trojici a obetovali Jej všetky skutky."
Na otázku, čo by si priala od rehoľných sestričiek povedala:
"Aby boli čisté a svoje modlitby svätého ruženca obetovali za hriešnikov."13. január 1991
Ivetka: "Panna Mária nám poďakovala. Spýtali sme sa Jej, či aj ostatné studničky na hore sú požehnané, pretože je tu mnoho ľudí a nestačia si nabrať vody. Panna Mária nám povedala:
"Mojím príchodom je požehnaná celá hora."20. január 1991
Panna Mária dievčatám opäť poďakovala. Bola zvlášť smutná. Povedala:
"Je mi ľúto, že sa moje deti navzájom vraždia, hoci Ja som vaša milujúca Matka, Matka všetkých ľudí. Táto katastrofa v Perzskom zálive vôbec nie je vôľa Božia, pretože nad svetom vládne už niekoľko rokov diabol. Ak budete, deti moje, očakávať katastrofu, tak príde. Ale ak sa tomu vzopriete, odhodláte sa a úplne sa oddáte do Božích rúk a budete sa modliť "Staň sa vôľa Božia!", tak vás nešťastie obíde, pretože Ja prídem v pravý čas.
Som vaša milovaná Matka a svojim drahým deťom radím, aby v tejto dobe nosili na sebe posvätené veci a diabol nebude mať nad vami takú veľkú moc."27. január 1991
Ivetka: "Dnes, keď sme videli Pannu Máriu, opäť bola smutná. Povedala nám, aby sme zopakovali posolstvo z predchádzajúcej nedele a poprosila:
"Pomodlite sa za moje trpiace deti Otčenáš, Zdravas, Sláva a Verím."
Myslela tým ľudí v Perzskom zálive. Potom dodala:
"Urobíte mi radosť, keď budete spievať pesničky o Mne a mojom Synovi."2. február 1991
Panna Mária povedala Ivetke:
"Možno vieš, moje drahé dieťa, že dnes je môj sviatok. Dnes sú moje štedré ruky preplnené darmi. Dnes sa stanú mnohé zázraky, hriešnici sa obrátia, bohatí zistia, že im nezáleží na hmotnom bohatstve, ale že bohatí sú tí, ktorí majú duchovné bohatstvo. A tí, ktorí v srdciach pyšne zmýšľajú, zistia, že sa vlastne nemajú čím chváliť. Toto vám hovorí vaša milujúca Matka."3. február 1991
Ivetka: "Ľudia mi dali ružence a zázračné medaily, na posvätenie. Pred zjavením sme ich poukladali na lavičku, no prv, než som stihla o to poprosiť, Panna Mária mi povedala:
"Ivetka, viem, čo si žiadaš."
A rukou požehnala predložené veci. Potom povedala:
"Ja budem stále pri vás, ale len ten pocíti moju prítomnosť, koho modlitby vychádzajú z čistého srdca a sú úprimné. Ja som vaša Kráľovná a zároveň milujúca Matka, a chcela by som, aby moje deti šli po tej istej ceste, ako som kráčala Ja - po ceste poslušnosti a zbožnosti.
Mojimi deťmi sú všetci, aj tí, čo ma nenávidia. Preto prosím svojho Syna za nich. Prosím o to, aby hriešnici nikdy nepoznali, čo je hriech, a tí, čo ma nenávidia, aby nepoznali nenávisť a nelásku. Pretože Ježiš má rád každého človeka."

Panna Mária bola šťastná, že prišlo mnoho ľudí.10. február 1991
Ivetka: "Dnes nám Panna Mária povedala, že by bola rada, keby deti počas tohto pôstneho obdobia premýšľali nad bolesťou a utrpením Jej jednorodeného Syna. Panna Mária dodala:
"Niektoré moje deti si pletú pojmy, pretože viac záleží na čistote ľudskej duše, ako na zmene oblečenia alebo na nejedení mäsitých pokrmov."17. február 1991
Podľa svedectva Ivetky bola Panna Mária veľmi smutná. Mala čierne šaty a čierny závoj, v rukách držala drevený ruženec. Povedala:
"Deti moje, prosím vás o pokánie. Uvedomte si, že máte jedného Otca a jednu Matku, ktorá na vás čaká v Nebi. Matka by sa mala zo svojich detí tešiť, ale Ja musím nad vami plakať, pretože blúdite v hriechu."
Dievčatá nikdy predtým nepočuli o Turzovke, no niekto ich poprosil, aby sa na ňu Panny Márie spýtali. Ona odpovedala:
"Želám si, aby bol na Turzovke postavený kostol."24. február 1991
Panna Mária bola oblečená v bordových šatách, závoji a plášti a mala čierny pás. Povedala:
"Modlitba je veľká zbraň, ktorou si možno čokoľvek vydobyť, no len ak vychádza z čistého a úprimného srdca. Niektorí ľudia si Pána Boha predstavujú ako sudcu, no nie je tomu tak, lebo On je dobrý, a milosrdný Otec Neba i Zeme."
Ivetka: "Spýtala som sa, prečo bola Panna Mária v minulú nedeľu oblečená v čiernom. Odpovedala, že v Perzskom zálive, kde je teraz vojna, idú skoro všetky duše do zatratenia a Ona počuje ich strašné výkriky od bolesti."3. marec 1991

"Moje drahé deti!
Prichádzam preto, lebo mojich najbližších, ktorých si od počiatku svojho života ctím - nášho Nebeského Otca a môjho Jednorodeného Syna - ale i Mňa samu - ľudia urážajú. Ako vašu Matku ma bolí, že moje vlastné deti urážajú svojho Otca a môjho Jednorodeného Syna."

Od dnešnej nedele tu budem vždy prítomná, ale vaše oči ma uvidia a tvoje srdce, Ivetka, počuje iba každú prvú nedeľu v mesiaci. Pretože väčšina z vás sa na prvý piatok vyspovedá, očistí si tak srdce a dokáže si moje slová uvedomiť, a v srdci nad nimi rozmýšľať."7. apríl 1991

Panna Mária bola na začiatku usmiata, mala oblečené biele šaty, modrý plášť, modrý závoj a mala modrý ruženec. Na hlave tentoraz nemala korunu, a bola - ako vždy - bosá. Ďakovala, že sem ľudia prišli a všetkých žehnala. Potom povedala:
"Ja som vo svojom nebeskom živote služobnicou pre Boha Otca, Matkou pre Syna a všetky svoje deti, a Kráľovnou pre vás všetkých.
V túto nedeľu by som bola rada, keby nebolo takého dieťaťa, čo by sa nepomodlilo ku svätému Tomášovi za všetkých pochybujúcich, lebo on bol neveriaci, ale učinil pokánie. Preto on predostrie vaše modlitby svojmu Nebeskému Otcovi, aby mohli byť zvlášť milostivo vyslyšané."

Potom Panna Mária zverila Ivetke prvé tajomstvo.5. máj 1991

Panna Mária povedala:
"Prajem si, aby ste boli tento mesiac obzvlášť čistí srdcom, pretože tento mesiac je zasvätený Mne. Vaše prosby budú zvlášť vyslyšané, ale musia byť úprimné a vychádzať z čistého srdca. Modliť sa znamená rozmýšľať nad slovami, ktoré vyslovujete. Tento mesiac vás bude diabol veľmi pokúšať, pretože ma nenávidí, a Ja nenávidím diabla. No keď sa budete riadiť mojou výzvou, Ja zvíťazím!"9. jún 1991

"Panna Mária povedala, že nie je spokojná s tým, ako mnohí prežili máj. Povedala, že keď budeme tak konať, tak náš rozhovor s Ňou bude skrátený." Ďalej Ivetka hovorí: "Ja som sa prihovorila za chorých, a Panna Mária si praje, aby sa títo dotýkali lavičky a na ďalšie zjavenie budeme svedkami toho, že majú za čo niesť ten kríž. Upozornila nás, aby sme nechceli, žeby nám náš dobrý Otec ukázal, že On je Pán Neba i Zeme. Nakoniec Panna Mária povedala:
"Budem sa za vás modliť, moje drahé deti, ale len moje modlitby nestačia, musia k tomu byť i vaše."7. júl 1991

Panna Mária rukou požehnala veci, ktoré boli na lavičke.
Potom povedala, aby sme nezabúdali na zmysel svojho života. Jej Syn nechce od nás mnoho, On od každého požaduje len toľko, koľko mu môže dať. Povedala, že keď máme pokušenia, aby sme si uvedomili, že Ona je vždy pri nás. Vtedy by sme sa mali modliť modlitbu:
"Nepoškvrnená Čistota, pomôž mi udržať čistotu srdca."
Boh je láska a záleží od nás, ako Ho prijmeme. Panna Mária povedala, že špina na Jej plášti, to sú naše hriechy.4. august 1991

Panna Mária povedala, že si praje od nás obetu a modlitbu. Potom povedala:
"Deti moje, nehrešte, lebo neviete, ako si tým škodíte."
Ivetka: "Ja som sa Jej spýtala ako sa to stalo, že zmizli škvrny z Jej plášťa. Ona odpovedala:
"Mnohí z vás mi dnes priniesli obetu." Dodala: "Prajem si od vás obetu a modlitbu a želám si, aby ste sa tento mesiac viac venovali hriešnikom."8. september 1991

"Moje drahé deti!
Oči máte zakalené hriechom. Som veľmi smutná z toho, že Satan má už mnohé roky svet v rukách. No smutnejšia som z toho, že vám musím povedať takúto vec na môj sviatok: Božia návšteva je už blízko, a preto - hľadajte lásku."
6. október 1991

"Moje drahé deti!
Prajem si, aby ste sa tento mesiac spoločne modlili za obrátenie hriešnikov. Chcela by som, aby sme sa v tento mesiac viac a viac milovali, aby medzi vami vládol pokoj Ducha Svätého. Chcem, aby som Ja žila vo vás a vy vo mne. Som predsa vaša Matka. Ja sa za vás modlím, ale modlite sa aj vy za seba a za všetkých okolo vás."3. november 1991

"Moje drahé deti!
Som smutná, lebo ste sa odnaučili ďakovať svojmu Nebeskému Otcovi. Prichádzam sem preto, aby som vás upovedomila o tom, na čo zabúdate. Žite moje posolstvá. Naučte sa ďakovať, lebo môj Syn ma sem už viac nepustí. Ďakujte Nebeskému Otcovi za všetko, čo vám dáva."
8. december 1991

"Moje drahé deti!
Tak málo chcete, aby sa uskutočnila Božia vôľa! Ja som celý život robila to, čo Boh odo mňa chcel. Ďakujte. Teraz je čas, keď sa vám môj Syn ponúka, je ešte čas..."
Odkazy na poselství v dalších letech:
1990 ¦ 1992 ¦ 1993 ¦ 1994 ¦ 1995

Poselství do mobilu (Java) zde.      


MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Význam ¦ Další informace ¦ Fotoarchív ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ Novinky ¦ O autorech