Zpět na hlavní stránku
Posolstvá Panny Márie z Litmanovej - 1992

Neposkvrněná Čistota

5. január 1992

"Moje drahé deti!
Tak málo do modlitieb vkladáte lásku... Môj Syn všetko robil s láskou. Teraz sa vám môj Syn ponúka a vy ho toľkokrát nechcete prijať. Modlím sa za to, aby ste viac načúvali Bohu, čo od vás chce, lebo nie vždy chce Boh to, čo chce človek."9. február 1992

"Moje drahé deti!
Zabúdate na pokoru. Pokoru nedokázal pochopiť iba Satan. Moje drahé deti, snažte sa byť pre každého Božou milosťou. Modlite sa svätý ruženec a modlite sa za mládež, lebo je to veľmi potrebné!"8. marec 1992

"Moje drahé deti!
Chcela by som, aby ste tento mesiac viac rozmýšľali nad utrpením môjho Syna. Môj Syn vás pozýva, aby ste šli cestou, na ktorej teraz stojí On. Buďte viac jednoduchí a viac sa modlite."5. apríl 1992

"Moje drahé deti!
Môj Syn vás pozýva. Choďte k Nemu, a zažijete pravé šťastie a pravý Pokoj. Moje drahé deti. Tak veľmi by som vás chcela viesť! Otvorte mi svoje srdcia a zažijete pravý pokoj a pravé šťastie. Ďakujte za kríž..."3. máj 1992

"Moje drahé deti!
Som veľmi šťastná, že ste sem prišli. Chcela by som, aby sme sa tento mesiac spojili v modlitbách svätého ruženca. Deti moje, veľmi by som chcela byť prítomná vo vás a tak vám pomáhať dostať sa do nebeského domova."7. jún 1992

"Moje drahé deti!
Tak veľmi vás milujem! Chcela by som žiť spolu s vami ako vaša Matka. Ste takí prázdni - a Ja by som vás chcela naplniť. No musíte sa mi otvoriť modlitbou..."5. júl 1992

"Moje drahé deti!
Žite večnú pravdu! Ochraňujte si duchovné zlato! Tí, ktorí si myslia, že keď majú zlato zeme, majú všetko - nemajú nič, a sú v tme. Žite tak, aby ste žili večne!"
Ivetka záverom posolstva povedala: "Chcem vám povedať, že Panna Mária dnes bola šťastná."8. august 1992

"Moje drahé deti!
Prišiel čas, aby som vám povedala: Choďte do domu nášho Otca a tam Ho oslavujte svojím srdcom, lebo v tom je ukryté vaše šťastie."6. september 1992

"Moje drahé deti!
Staňte sa malými, aby ste raz mohli byť veľkí. Naplňte sa radosťou z modlitby, aby ste potom mohli roznášať pokoj."4. október 1992

"Moje drahé deti!
Ste dušou veľmi chorí a vaše telo si na túto chorobu zvyklo, pretože nepoznáte, čo je to Boh a čo znamená Boha stratiť. Modlite sa, aby ste sa vyliečili."8. november 1992

"Moje drahé deti!
Prosím vás, modlite sa... Ani neviete, ako veľmi vám to pomôže. Máte tak málo času! Moji drahí, staňte sa deťmi, lebo iba deti budú vedieť, čo je modlitba."6. december 1992

"Moje drahé deti!
Ste tak srdcom prázdni, a vaše životy sú nenaplnené. Ani neviete, čo strácate každým odmietnutím Božej prítomnosti... Jedine Boh vás môže naplniť - preto verte v Jeho silu a v Jeho pomoc. A potom všetko, čo sa zrodí vo vás, bude dobré."Odkazy na poselství v dalších letech:
1990 ¦ 1991 ¦ 1993 ¦ 1994 ¦ 1995

Poselství do mobilu (Java) zde.      MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Význam ¦ Další informace ¦ Fotoarchív ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ Novinky ¦ O autorech