Zpět na hlavní stránku
Posolstvá Panny Márie z Litmanovej - 1993

Neposkvrněná Čistota

3. január 1993

"Moje drahé deti!
Vojdite do mojej pokory a Ja vás naplním láskou svojho Syna, pretože iba tak dokážete prijať každú milosť a dokážete sa modliť každou svojou myšlienkou a skutkom. A tak sa stanete dokonalým obrazom nášho Otca."7. február 1993

"Moje drahé deti!
Prosím - prijmite Pokoj môjho Syna! Ani len neviete, aké dôležité je pre vás plniť Božiu vôľu. Ten, kto žije Božiu vôľu, žije lásku. Ten, kto má lásku, má všetko. Modlite sa, aby ste prijali Pokoj a Lásku."7. marec 1993

"Moje drahé deti!
Milujem vás a prosím vás o vašu modlitbu. Prosím, modlite sa jeden za druhého, pretože len skutočnou modlitbou dokážete pochopiť vzťah bratov a sestier v Ježišovi.
Príďte ku Mne a začnite nový život s naším Otcom, život radosti. Modlím sa za vás a čakám na vašu veľkú túžbu po mne a mojom Synovi."4. apríla 1993

"Moje drahé deti!
Znovu vás prosím, zmeňte svoj život a úplne ho obetujte Bohu, pretože len tak sa váš život stane večným. Ó, deti, naučte sa hovoriť toto: "Staň sa Tvoja Svätá Vôľa všade a vo všetkom, lebo v Tebe je ukrytý večný Pokoj." Modlite sa to až dovtedy, pokiaľ nepochopíte, že srdcom každej duše je pokoj."9. máj 1993

"Moje drahé deti!
Som veľmi potešená, že ste sem prišli v takom počte. Prišla som vás poprosiť - ani len neviete, koľko tento svet potrebuje obety. Prosím, prinášajte obety za druhých láskou. Úplne sa darujte Ježišovi."6. jún 1993

"Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja, vaša Mama. Moje detičky, začnite sa, prosím vás, skutočne rozprávať s naším Otcom. Začnite sa viac rozprávať s Otcom ako o Otcovi, aby vaše slová boli sväté, aby vaše slová robili zázraky. Ježiš chce cez vás robiť zázraky. Miluje vás a čaká..."4. júl 1993

"Moje drahé deti!
Žehnám vás... Malé duše, zdvojnásobte svoje modlitby a začnite sa skutočne postiť. Ani len neviete, ako potrebujem vaše modlitby a pôsty na obrátenie poblúdilých! Prosím, pomôžte mi!"
Potom, po malej odmlke dodala:
"Nech Pokoj Boží bude s vami."
Po oznámení tohto posolstva Panny Márie prítomným Ivetka Korčáková dodala: "V mene Panny Márie by som vás všetkých chcela pozvať na augustovú prvú nedeľu. Ešte raz zdôrazňujem - v mene Panny Márie a úplne všetkých."8. august 1993

"Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Milujem vás a nekonečne túžim po vašej spáse. Dnešný deň som zvlášť posvätila mojimi a vašimi modlitbami, ktoré ste obetovali na môj úmysel.
Dnes, cez Pána Lásky a cez moje Nepoškvrnené Srdce prúdi more milosti pre vás. Duša, prijmi lásku, v ktorej a pre ktorú si bola stvorená. Duša, nikdy neodmietaj priazeň svojho Pána, ktorý ťa tak šialene miluje. Prijmi milosti, ktoré dnes boli pre teba pripravené!"

Po tlmočení posolstva Panny Márie prítomným pútnikom Ivetka Korčáková dodala:
"Teraz môžeme spoločne poďakovať, nezáleží na tom, akého sme vyznania. Našej Mame na tom vôbec nezáleží, lebo Ona miluje rovnako nás všetkých. Teraz poďakujme všetci spolu za tie veľké milosti, ktoré pre nás v tento deň pripravila.
Panna Mária povedala, že táto nedeľa bude niečím výnimočná pre každého z nás. To môže byť veľmi, veľmi výnimočné, ak prijmeme tie milosti a tento deň bude výnimočným pre každého z nás, lebo Panna Mária nás miluje."5. september 1993

"Moje drahé deti!
Moji milovaní... chcela by som v týchto dnešných časoch byť zvlášť pri vás. Začnite žiť radosť! Ako vás môžem urobiť šťastnými, pokiaľ vy sami nechcete začať?
V mene Najsvätejšieho Boha Vás prosím - zmeňte svoj život! Svoj starý život darujte do môjho Srdca a učte sa od môjho Syna žiť večne. Ste hlboko v mojom Srdci a mojich modlitbách..."
3. október 1993

Ďakujem Vám, že ste sem prišli. Moji milovaní, chcela by som, aby sme v tomto čase boli zvlášť spojení v modlitbe. Vpustite do vašej modlitby Ducha Sväteho. Ani len neviete, koľko zvláštných milostí pre vašu dušu prinesie rozjímanie nad tajomstvami svätého ruženca. Prosím, modlime sa spolu túto modlitbu za obratenie hriešnikov.7. november 1993
Prešov
"Moje drahé deti!
Milujem vás a som šťastná, že som sem mohla prísť. Chcela by som vám povedať, že Kráľ lásky by bol rád, keby ste v týchto časoch zvlášť rozjímali o Jeho veľkých bolestiach. On cez tieto veľké bolesti chce kriesiť vaše duše a oživiť vašu vieru. Chcela by som byť zvlášť pri vás v každom momente vášho života. Viac uvažujte nad mojimi slovami. Nad slovami svojej Mamy."5. december 1993

"Moje drahé deti!
Moje detičky, ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcela by som vám dať veľa mimoriadnych milostí v tomto čase. Ale nechajte, aby vás Ježiš urobil slobodnými. Nedopustite, aby nepriateľ uberal z vašej slobody, za ktorú bolo vyliatej toľko presvätej Krvi Kristovej.
Slobodná duša je duša dieťaťa. Bolo by mi milé, keby ste sa v tento mesiac zvlášť snažili stať sa deťmi.
Som pri vás, aby som vám pomáhala prijímať Chlieb večného života."
Odkazy na poselství v dalších letech:
1990 ¦ 1991 ¦ 1992 ¦ 1994 ¦ 1995

Poselství do mobilu (Java) zde.      


MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Význam ¦ Další informace ¦ Fotoarchív ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ Novinky ¦ O autorech