Zpět na hlavní stránku
Posolstvá Panny Márie z Litmanovej - 1995

Neposkvrněná Čistota

8. januára 1995

Moje drahé deti!
Znovu vám chcem povedať: Ďakujem vám, že ste sem prišli, nech ste sem prišli s akýmkoľvek úmyslom. Prosím, darujte mi vaše problémy a starosti, lebo iba Boh vás vie od nich oslobodiť. Modlite sa túto modlitbu:
" Bože, odovzdávam Ti celú svoju minulosť a vkladám do Teba celú svoju budúcnosť. Ďakujem Ti za dnešok, ktorý mi dávaš. Radujem sa, radujem sa, pretože si stále so mnou a nikdy si ma neopustil."
Prosím - proste Boha o to, aby vám dal pochopiť túto modlitbu. A tak vaše srdce zaplaví jednoduchá, detská radosť každý deň.5. februára 1995

Katka: Sláva Isusu Christu
Modlime sa spolu za to, aby sme dokázali rozdávať v láske slobodu iným ľuďom, lebo iba tak sa môžu upevniť vzťahy medzi nami. Vaším poslaním je milovať.
Moje drahé deti!
Chcem vám povedať, že si vážim vašu obetu, ktorú sem prinášate a nesmierne sa radujem z každej vašej obety, prinesenej z lásky pre iných. Pozerám do vašich sŕdc. Chcem vám povedať toto: Že poslaním každého jedného z vás je milovať, pretože na to je určený život, a len láska dokáže dať plnosť vášmu životu. Prichádzam vás prosiť o vaše áno, o vašu úprimnú túžbu po Bohu.5. marec 1995

Moje drahé deti!
Prosím, rozmýšľajte viac o mojich posolstvách. Prosím Boha o jedinú vec. A to, aby vo vás nechal svoj pokoj. Tento čas je zlodejom pokoja. Prosím, povedzte Bohu: "Milujem a preto ľutujem. Milujem a preto odpúšťam. Milujem a to je môj pokoj".9. apríl 1995

Moje drahé deti!
Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Prosím, robte to isté. Nestrácajte čas. Najdôležitejšie je, aby ste si vo vnútri udržali pokoj. Prosím, otvorte viac srdce pre moje slová. Prijímam ťa takého, aký si.7. máj 1995

Moje drahé deti!
Milujem vás! Prosím, prosím, prosím, rozmýšľajte nad mojimi slovami. Zmeňte svoj život, ale spravte to kvôli láske. Zmeňte ľudí okolo seba, ale spravte to láskou.
Ďakujem, že ste sem prišli.4. júna 1995

Moje drahé deti !
Milujem vás! A preto vás chcem poprosiť o to, aby ste si položili tieto otázky:
Prečo sem moja Matka prišla?
Prečo mi dáva odkazy?
Prečo som tu teraz ja?
Moje drahé deti! Prežívate veci veľmi povrchne... A pretože nejdete do hĺbky, nemôžete prežívať pokoj a radosť. Moje deti, zastavte sa, pretože Boh vás miluje!9. júla 1995

Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Znova sa vás chcem spýtať, moje deti, čo ste sem prišli vidieť? Čo ste sem prišli počuť? Túžila som, aby ste prišli počuť slová pokoja, preto, aby ste sa vy sami stali pokojom.
Len jedno jediné srdce bolo pre vás prebodnuté, len jeden jediný Boh vás stvoril. Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha. Chcela by som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky, ľudia plní Boha.
Zostávam pri každom jednom z vás, preto, aby ste pochopili cenu večného života. Milujem vás!6. august 1995

Moje drahé deti!
Toto moje zjavenie tu je posledné. Milujem vás...! A ďakujem všetkým za to, čo ste tu pre mňa urobili...
Moje milované deti!
Takto som to chcela, aby vás to prebudilo zo sna prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie. Pre túto dobu potrebujete obrátenie! Prosím, prosím!
Zostávam na tejto hore prítomná. Začnite teraz uvažovať nad mojimi posolstvami! Zostaňte v mojom Srdci pre túto dobu! Pretože potrebujete byť viac jednoduchí a ostražití... Prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte teda ako deti. Úplne slobodní pre Boha.
Prosím, rozmýšľajte nad tým, čo hovorím! Ja vás milujem a čakám vás v Nebi...Odkazy na poselství v dalších letech:
1990 ¦ 1991 ¦ 1992 ¦ 1993 ¦ 1994

Poselství do mobilu (Java) zde.      


MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Význam ¦ Další informace ¦ Fotoarchív ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ Novinky ¦ O autorech