Zpět na hlavní stránku
Posolstvá Panny Márie z Litmanovej - 1994

Neposkvrněná Čistota

9. január 1994

"Moje drahé deti!
Znovu sa zroďte pre modlitbu vášho života. Prečo sa robíte slepí pred toľkou Božou láskou! Naplňujete sa falošnými láskami tohoto sveta a vyhadzujete tú pravú Lásku.
Moje drahé deti, prosím vás, snažte sa využívať Najsvätejšie Sviatosti viac do hĺbky. Chcite sa modliť viac do hĺbky. Ja sa modlím spolu s vami. Modlím sa o pokoj do vášho vnútra."6. február 1994

"Moje drahé deti!
Som rada, že tu môžem byť s vami. Prosím, nechajte sa upokojiť Ježišom. Ste naplnení hlukom a nepokojom tohto sveta, a pritom zabúdate byť pokorní a tichí pred Bohom. A tak necítite, čo vo vás chce urobiť Eucharistický Ježiš. Čo vo vás chce urobiť modlitba.
Ak sa cítite slabí, všetky svoje slabosti vložte do môjho Srdca, a tak sa Boh cez vás môže prejaviť vo svojej sile."6. marec 1994

"Moje drahé deti!
Milujem vás. A ďakujem vám, že ste sem prišli. Prosím vás o vašu lásku pre Boha a pre vašich blížnych.
Mnohí z vás sa modlia povrchne, a potom v modlitbe nič neprežívajú. Do hlbokej modlitby je potrebné vložiť celého seba. Všetko, čo máme a všetko, čo sme.
Necháte sa slepo zotročovať týmto svetom, a potom milujete povrchne. Boh je láska. A iba láska vás môže oslobodiť."3. apríl 1994

"Moje drahé deti!
Chcem vás v mene Toho, ktorý svojou Láskou premohol smrť, pozdraviť, a teším sa, že môžem byť s vami.
Pýtate sa, prečo som prišla. V tento svätý deň vám chcem odpovedať: Prišla som preto, aby som vám pripomenula, že ste boli stvorení pre lásku. Chcem vás naučiť žiť pre lásku. Pozývam vás do Božieho Milosrdenstva. A chcem vám dať kus radosti z Neba."8. máj 1994

"Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli, a chcem vám povedať, že ešte málo poznáte Pána, svojho Boha. Veľa rozprávate o Bohu, ale málo žijete. Nenechali ste ešte svoje skutky, svoje srdce a svoje slová dozrieť v láske.
Tento svet je chorý, lebo je naplnený hnusom a nečistotou. Nechcite myslieť ako tento svet. Nechcite túžiť po tom, po čom túži tento svet. Milujem vás. A nesmierne mi záleží na čistote vášho srdca."5. jún 1994

"Moje drahé deti!
Milujem vás a ďakujem vám, že ste tu zostali.
Chcela by som vám povedať ako Mama, poprosiť vás, aby ste začali žiť jednoducho, rozmýšľať jednoducho a konať jednoducho. Vyhľadávajte ticho, aby sa vo vás mohol znovu narodiť Duch Kristov.
Nedovoľte, aby vás tento svet urobil dvojtvárnymi. Prosím vás, staňte sa živým Evanjeliom. Nebojte sa, že ste slabí. Boh vám dá silu.
Modlím sa, aby som počula odpoveď na moje volanie."3. júl 1994

Moje drahé deti!
Milujem vás a prosím - zmeňte svoj život! Počujte hlas svojej Matky...Ježiš je vo vás! Boh je vo vás! Nežite tak, že si nevšímate veľkú starostlivosť, ktorá je o každého jedného z vás. Nežite ako tí, čo vidia a predsa sú slepí, ako tí, čo počujú a predsa sú hluchí. Boh je tu...7. augusta 1994

Moje drahé deti!
Veľmi sa teším, že ste vstúpili do môjho Srdca. Ďakujem Vám. Doba, v ktorej žijete je veľmi vážna. A len takýmto spôsobom môžete duchovne prežiť. Chcem vám darovať Srdce Ježišovo. Aby sme sa raz všetci stretli v Nebi. Doma.
Milujem vás takých, akí ste. Každý môj syn a dcéra nech mi povie:
" Mama - a teraz chcem žiť ináč. Chcem ísť k Otcovi a úplne Ti dôverujem, že ma k nemu privedieš."
Milujem vás. Milujem vás...! Chcem, aby ste boli šťastní. Ale tento svet vás nikdy neurobí šťastnými.
Teším sa...!4. septembra 1994

Moje drahé deti!
Prijmite do svojho života Boha ako dobrého Otca, ktorý vás miluje a záleží Mu na vás. Snažte sa a chcite zmeniť svoj život. Prijmite to, že ste všetci bratia a sestry, že sme všetci v ruke Otcovej a vidí nás.
Prijmite toto ako pravdu, a tak sa naučíte dôverovať. Hovorte tak: " Otče daj, aby som každého dokázal prijímať ako brata a sestru. Daj, aby som každého prijal v Tvojej láske. Amen. " Milujem vás...9. október 1994

Moje drahé deti!
Ďakujem Vám, že ste sem prišli. Minulý mesiac som vám hovorila, aby ste sa modlili túto modlitbu: Otče daj, aby som každého prijímal ako brata a sestru. Teraz vám hovorím: Hovorte Otcovi o svojich ťažkostiach a o ťažkostiach svojich blízkych. A takýmto spôsobom zabudnete na seba. Je to jednoduché!
Buď šťastný, pretože Boh ťa miluje a pretože si pre neho veľmi dôležitý. A túto radosť dávaj ďalej. Aby ostatní mohli veriť skrze tvoju radosť, že Boh nás miluje. Koľko je tých, ktorí toto nevedia. Preto ťa prosím, modli sa za nich!.6. november 1994

Moje drahé deti!
Ďakujem Vám, že ste sem prišli. Prosím Boha, aby moje odkazy vás doviedli na miesto, kedy pochopíte, že život bez Boha nemá zmysel. A potom môžete skutočne vnímať to, ako vás Boh veľmi miluje.4. decembra 1994

Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Nech ste sem prišli s akýmkoľvek úmyslom, aj tak vám ďakujem. Milujem vás. Prosím, daruj mi svoju dôveru. Aj keby vás opustili vaši najbližší, ja stále zostanem s vami.

Katka: Keď rozmýšľam nad tým, čo by som povedala, uvedomila som si, aká som hriešna. Každý z nás je hriešny.Odkazy na poselství v dalších letech:
1990 ¦ 1991 ¦ 1992 ¦ 1993 ¦ 1995

Poselství do mobilu (Java) zde.      


MENU:   Domů ¦ Úvodem ¦ Historie zjevení ¦ Význam ¦ Další informace ¦ Fotoarchív ¦ Videa ¦ Svědectví ¦ Novinky ¦ O autorech